Into the Dreams...and Horror Experiences

Into the Dreams...And Horror Experiences

ORIGINAL CONCEPT BY
Ryuho Okawa

DIRECTED BY
Taka Octz

PRODUCERS
Yusaku Hamada, Motonobu Hashizume

SCREENPLAY BY
Mia Tomikawa

STARRING
Ryo Aoki, Mei Yamagishi, Rin Kijima, Hiromasa Takahashi, Sayaka Mochizuki, Kazuto Shouno, Momoka Tachibana, Rina Narita, Konomi Tsukamoto, Minami Yano, Yoshimi Ashikawa

RUN TIME
85 minutes